Kolekcja CD (Przykład na PHP+MySQL+PDF Class)

Bardzo prosty skrypt CD.

Lista CD wygenerowana jako dokument PDF.

Brak połączenia z bazą danych!
Sprawdź czy MySQL jest uruchomiony, oraz czy hasło nie zostało zmienione.